Лого на STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене на саламура

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене на саламура

Обща информация

Този документ е предназначен за квалифицирани изпълнители
Забележка: Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда и ги запазете за бъдещи справки. Предайте тези инструкции на нов потребител, ако е необходимо.
Други символи в тази документация
Забележка: Общата информация се идентифицира от съседния символ.

Този символ показва, че трябва да направите нещо. Действието, което трябва да предприемете, е описано стъпка по стъпка.

Съответни документи
Инструкции за работа и монтаж на термопомпата
Мерни единици
Забележка: Всички измервания са дадени в mm, освен ако не е посочено друго.

Безопасност

Само квалифициран изпълнител трябва да извършва монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на уреда.
 Общи инструкции за безопасност
Гарантираме безпроблемна работа и надеждност на работа само ако се използват оригинални аксесоари и резервни части, предназначени за уреда.
Инструкции, стандарти и разпоредби
Забележка: Спазвайте всички приложими национални и регионални разпоредби
Предназначение
Устройството за зареждане на саламура е многофункционален клапан за пълнене и филтриране на течности на базата на саламура. Всяка друга употреба извън описаната ще се счита за неподходяща. Спазването на тези инструкции и инструкциите за всички използвани аксесоари също е част от правилната употреба на този уред.

Описание на продукта

Продуктът включва предпазен клапан, манометър, филтър, бързодействащ въздушен вентил и сепаратор за микромехурчета.

Стандартна доставка

 • Предпазен вентил
 • Гаечен ключ

Подготовка

Продуктът е инсталиран в системата за източник на топлина в помещението за монтаж на термопомпа.

 • Спазвайте посоката на потока (вижте глава „Спецификация/Размери и връзки“).
 • Когато инсталирате продукта, уверете се, че е хоризонтален и без напрежение.

Минимални луфтове 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене с саламура 1

Поддържайте минималните луфтове, за да осигурите безпроблемна работа на уреда и да улесните работата по поддръжката.

Инсталация

Монтаж на дренажния маркуч 

 •  Поставете доставения маркуч за източване към предпазния клапан.
 • Оразмерете дренажния маркуч така, че саламурата да може да се оттича безпрепятствено, когато предпазният клапан е напълно отворен.
 • Поставете маркуча за източване на предпазния клапан с постоянно падане към дренажа.
 •  Уверете се, че дренажният маркуч на предпазния клапан е отворен навън.

Зареждане на системата за източник на топлина

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене с саламура 2

 1. Спирателен вентил, поток на източника на топлина
 2. Бързодействащи вентилационни вентили
 3. Спирателен вентил, поток на термопомпата
 4. Пълнеж
 5. Канализация
 • Затворете спирателния вентил в потока на топлинния източник.
 • Отворете спирателния вентил в потока на термопомпата.
 • Свържете линията за подаване на хладилен агент към страната за зареждане на уреда.
 • Свържете връщащата линия на хладилния агент към източващата страна на уреда.
 •  Извършете тест за налягане. Извадете предпазния клапан и поставете предоставения щепсел.

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене с саламура 3

 1. Предпазен вентил
 2. Щепсел
 • Проверете за плътност.
 •  Заредете системата за източник на топлина до необходимото работно налягане. За това спазвайте максималното работно налягане (вижте глава „Спецификация/Таблица с данни“)
 •  Затворете спирателния вентил в потока на термопомпата.
 •  Извадете щепсела и поставете отново предпазния клапан.
 •  Обезвъздушете системата за източник на топлина чрез бързодействащия въздушен вентил.
 •  След обезвъздушаване затворете бързодействащия въздушен вентил.

Премахване на цедката
Ако има висок спад на налягането в системата за източник на топлина, можете да премахнете цедката във филтърната камера на продукта (вижте глава „Спецификация/ Диаграма за спадане на налягането“).

Материални загуби 

За отваряне и затваряне на филтърната камера използвайте изключително предоставения гаечен ключ.

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене с саламура 4

 1. цедка
 2. Филтър
 • Отворете филтърната камера. Извадете филтърната касета.
 • Отстранете цедката от потока на термопомпата.
 •  Поставете отново филтърната касета. Затворете филтърната камера.
 •  Затегнете капака с въртящ момент от 15 Nm.
 •  Отворете спирателните вентили в потока на топлинния източник и потока на термопомпата.
 •  Обезвъздушете системата за източник на топлина чрез бързодействащия въздушен вентил.
 •  След обезвъздушаване затворете бързодействащия въздушен вентил.

поддръжка

 • Почистете филтърната касета, ако е необходимо.

спецификация

Размери и връзки 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене с саламура 5

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене с саламура 7

Диаграма за спадане на налягането 

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене с саламура 6

 • Y Спад на налягането [hPa]
 • X Дебит [1/h]
 • 1 Спад на налягането с филтърен патрон и цедка
 • 2 Спад на налягането с филтърна касета

Таблица с данни

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене с саламура 8

Гаранция

Гаранционните условия на нашите немски фирми не важат за уреди, придобити извън Германия. В страни, където нашите дъщерни дружества продават нашите продукти, гаранция може да бъде издадена само от тези дъщерни дружества. Такава гаранция се предоставя само ако дъщерното дружество е издало свои собствени гаранционни условия. Няма да бъде предоставена друга гаранция. Ние няма да предоставяме никаква гаранция за уреди, придобити в страни, където нямаме дъщерно дружество, което да продава нашите продукти. Това няма да повлияе на гаранциите, издадени от вносители.

Околна среда и рециклиране

Ще ви помолим да помогнете за опазването на околната среда. След употреба изхвърлете различните материали в съответствие с националните разпоредби.

Документи / Ресурси

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF Устройство за пълнене на саламура [pdf] Ръководство за инсталиране
233307, WPSF устройство за пълнене на саламура, 233307 WPSF устройство за пълнене на саламура

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.