GPS тракер ST-901
Ръководство за употреба

SinoTrack GPS тракер ST-901 2

Състояние на LED

 Син светодиод - GPS статус

Статус Значение
Мигане Няма GPS сигнал или GPS стартиране
ON GPS ОК

 Оранжев светодиод - GSM състояние

Статус Значение
Мигане Няма стартиране на SIM карта или GSM
ON GSM ОК

Паролата по подразбиране е: 0000
Режимът по подразбиране е нормален (режим ACC).
GPS статус: A е получаване на местоположение, V е невалидно местоположение.
Аларменият режим е включен.
Алармата ще бъде изпратена до 3 контролен номер.
Батерия 5 е 100%, 1 е 20%; батерията е от 1 до 5.

Монтаж:

1. Страната на GPS антената трябва да е към ясно небе.
(Не може да се постави под метал, но стъклото и пластмасата са наред)
SinoTrack GPS Tracker ST-901-12. Свържете проводниците:

SinoTrack GPS Tracker ST-901- Свържете проводниците

Функции:

1. Задайте контролен номер:
Command: Номер + пропуск + празен + сериен
Sampле: 139504434650000 1
13950443465 е мобилен номер, 0000 е паролата, 1 е сериен означава първият номер.
Когато тракерът отговори “SET OK” означава, че настройката е наред.
Можете да зададете втория и третия контролен номер също.

2. Работен режим:
ST-901 има както SMS, така и GPRS режим на работа.
1. Ако искате да го контролирате чрез мобилен телефон и да използвате само SMS, можете да получите местоположението на Google от мобилния си телефон, след това вие
можете да изберете SMS режим.
2. Ако искате да наблюдавате тракера онлайн в реално време и искате да инсталирате данните за тракера от години, трябва
изберете режим GPRS.
Можете да изпратите SMS, за да изберете режима.
Режим SMS: (по подразбиране)
Command: 700 + парола
Sampле: 7000000
Отговор: SET OK
Когато ST-901 получи командата, тя ще премине в режим SMS.
GPRS режим:
Command: 710 + парола
Sampле: 7100000
Отговор: SET OK
Когато ST-901 получи командата, тя ще премине в режим GPRS.
3. Промяна на паролата
Command: 777+Нова парола+Стара парола
Sampле: 77712340000
1234 е новата парола, а 0000 е старата парола.
Когато ST-901 получи командата, той ще отговори SET OK
4. Получете местоположение с връзката на Google
Command: 669 + парола
Sampле: 6690000
Когато ST-901 получи командата, той ще прочете GPS данните и ще изпрати обратно местоположението с връзка към Google; можете да отворите връзката, за да проверите местоположението на тракера на картите.SinoTrack GPS Tracker ST-901

SinoTrack GPS Tracker ST-901-имейл

http://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

5. Получаване на местоположение чрез телефонно обаждане.
Можете да използвате всеки мобилен телефон, за да се обадите на SIM картата в тракера, тя ще отговори на местоположението с връзка към Google; можете да отворите връзката, за да проверите местоположението на тракера на картите.
SinoTrack GPS Tracker ST-901-имейлhttp://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

Когато извикате тракера, когато той е на невалидно място, той ще ви отговори на последното валидно местоположение, след като получи отново новото местоположение, той ще ви изпрати секунди SMS с ново местоположение.

6. Промяна на часовата зона
Command: 896+парола+празно+E/W+HH
Sampле: 8960000E00 (по подразбиране)
E означава Изток, W означава запад, 00 междинна зона.
Отговор: SET OK
0-часовата зона е 8960000 00

7. Изпращайте местоположението всеки ден в определено време.
Той ще изпрати на първия контролен номер.
Command: 665 + парола + HHMM
HH означава часът, той от 00 до 23,
ММ означава минути, то от 00 до 59.
Sampле: 66500001219
Отговор: SET OK
Затворете командата за функция: 665 + парола + OFF (по подразбиране)
Sampле: 6650000OFF
Отговор: SET OK

SinoTrack GPS Tracker ST-901-имейл

http://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

8. Гео ограда (изпратете аларма само до първия номер)
Отворете Geo-Fence: 211 + парола
Sampле: 2110000
Отговор: SET OK
Затворете Geo-Fence: 210 + парола
Sampле: 2100000
Отговор: SET OK
Задайте Geo-Fence
Sampле: 0050000 1000 (Geo-Fence е 1000 метра)
Отговор SET OK
Предлагаме Geo-Fence на повече от 1000 метра.

SinoTrack GPS Tracker ST-901-имейл

http://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

9. Аларма за превишена скорост (изпращане на аларма до контролни номера)
Command: 122 + Празно+XXX
Sampле: 1220000 120
Отговор: SET OK
XXX е скоростта, от 0 до 999, единицата е KM / H.
Ако XXX е 0, това означава, че затворете алармата за превишена скорост.

SinoTrack GPS Tracker ST-901-имейлhttp://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829
10. километраж
Задайте началния пробег
Command: 142+Парола <+M+X>
X е началният пробег, единицата е метър.
Sampле: 1420000
Отговор: ПРОСТРАНСТВАНЕ НА ПРОФИЛА
Sampле: 1420000M1000
Отговор: НАСТРОЙТЕ ОК, ТЕКУЩ: 1000
Зачервете текущия пробег
Command: 143 + парола
Sampле: 1430000
Отговор ТЕКУЩОТО ОБЩО ПРОБЕЖНО ПРОХОД: XX.
XX е пробегът, мерната единица е метър.

11. Аларма за шок (изпратете SMS аларма до първия номер)
Аларма за отворен шок: 181 + парола + T
Sampле: 1810000T10
Отговор: ЗАДАВАЙТЕ ОК
Т означава шокиращо време, единицата е втора,
Това е от 0 до 120 секунди.
Аларма за затваряне на шок: 180 + парола
Sampле: 1800000
Отговор: SET OK

SinoTrack GPS Tracker ST-901-имейл

http://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

12. Аларма за изтощена батерия (изпратете SMS до първия номер)
Когато батерията е изтощена, тракерът ще изпрати алармен SMS с ниска мощност на първия номерSinoTrack GPS Tracker ST-901-имейл

http://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

Когато батерията е пълна, Bat: 5, означава 100%; Bat: 4 означава 80%, Bat: 3 означава 60%, Bat: 2 означава 40%, Bat: 1 означава
20%. Когато Bat е 1, той ще изпрати аларма за изтощена батерия.

13. Режим на разговор
Режим на разговор включен:
Command: 150 + парола
Sampле: 1500000
Отговор: ЗАДАВАЙТЕ ОК

Режимът на разговор е изключен
Command: 151 + парола
Sampле: 1510000
Отговор: ЗАДАВАЙТЕ ОК
Когато режимът на разговор е включен, алармите ще се обадят и ще изпратят SMS на контролния номер,
Когато режимът на разговор е изключен, изпращайте само SMS.

14. Задайте APN
Команда 1: 803 + парола + празно + APN
Sampле: 8030000 CMNET
Отговор: ЗАДАВАЙТЕ ОК

Ако вашият APN се нуждае от потребител и преминаване:
Команда 2: 803+парола+празно+APN+празно+потребител на APN+празно+APN пропуск
Sampле: 8030000 CMNET CMNET CMNET
Отговор: SET OK
15. Задайте IP и порт
Команда: 804+парола+празно+IP+празно+порт
Sample: 8040000 103.243.182.54 8090
Отговор: SET OK

16. Задайте времевия интервал
ACC на времевия интервал (по подразбиране е 20 секунди)
Команда: 805+парола+празно+T
Sample: 8050000 20
Отговор: SET OK
T означава интервал от време, единицата е втора,
Това е от 0 до 18000 секунди,
Когато T = 0 означава близък GPRS.

ACC времеви интервал за изключване (по подразбиране е 300 секунди)
Command: 809 + парола + празно + T
Sampле: 8090000 300
Отговор: SET OK
T означава интервал от време, единицата е втора,
Това е от 0 до 18000 секунди,
Когато T = 0 означава близък GPRS.

Минималният интервал от време е 5 секунди.

Онлайн песен:

Моля, влезте от www.sinotrack.com or http://103.243.182.54

SinoTrack GPS Tracker ST-901- Онлайн проследяване

Можете също да изтеглите нашите приложения на webсайт за проследяване на вашия мобилен телефон:

SinoTrack GPS Tracker ST-901- Онлайн запис 1

Други функции:

1. РЕСТАРТ
Тракерът ще се рестартира.
2. RCONF
Прочетете конфигурацията на тракера
Проследяващият ще отговори:
AU08,ID: 8160528336,UP:0000,U1:,U2:,U3:,MODE:GPRS
ЕЖЕДНЕВНО: ИЗКЛ., ГЕО ОГРАДА: ИЗКЛ., НАД СКОРОСТ: ИЗКЛ
ГЛАС: ВКЛЮЧЕТЕ, ТРЕСЕТЕ
ALARM: OFF, SLEEP: OFF, APN: CMNET ,,, IP: 103.243.182.54: 8090, GPRSUPLOAD TIME: 20
ВРЕМЕВА ЗОНА: E00
AU08: версия на софтуера
ID: 8160528336 (Идентификатор на проследяване)
НАГОРЕ: 0000 (парола, по подразбиране е 0000)
U1: първият контролен номер,
U2: вторият контролен номер,
U3: третият контролен номер.
РЕЖИМ: GPRS (работен режим, по подразбиране е GPRS)
ЕЖЕДНЕВНО: ИЗКЛЮЧЕНО (Ежедневно време за докладване, изключено по подразбиране)
GEO FENCE: OFF (Гео ограда, изключено по подразбиране)
НАД СКОРОСТ: ИЗКЛЮЧЕН (превишена скорост, изключена по подразбиране)
VOICE: ON (режим на обаждане, по подразбиране включен)
SHARK ALARM: OFF (Аларма за шок, изключена по подразбиране)
SLEEP MODE: OFF (режим на заспиване, изключено по подразбиране)
APN: CMNET ,,, (APN, по подразбиране е CMNET)
IP: 103.243.182.54: 8090 (IP и порт)
Време за зареждане на GPRS: 20 (интервал от време)
ЧАСОВА ЗОНА: E00 (Часова зона, по подразбиране е +0)

Документи / Ресурси

SinoTrack GPS Tracker ST-901 [pdf] Ръководство на потребителя
Китайско, GPS тракер, ST-901

Препратки

Присъединете се към разговора

Как 1

  1. Купих gps tracker st-901 на приложеното ръководство c и написах (st-901 w 3g / 4g), че поставих 4g карта и не работи.
    Ho comprato gps tracker st-901 sul manuale in dotazione ce scritto (st-901 w 3g/4g) ho inserito scheda 4g e non funziona.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.