RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text 
Generator Instruction Manual

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Ръководство с инструкции за генератор на имейл текст

www.rkiinstruments.com

Гаранция за продукта
RKI Instruments, Inc. гарантира, че продаваното от нас оборудване за газова аларма няма дефекти в материалите, изработката и производителността за период от една година от датата на изпращане от RKI Instruments, Inc. Всички части, установени дефектни в рамките на този период, ще бъдат ремонтирани или подменен, по наш избор, безплатно. Тази гаранция не се отнася за онези артикули, които по своето естество са подложени на влошаване или консумация при нормална експлоатация и които трябва да се почистват, ремонтират или заменят рутинно. напрampнякои от тези артикули са:

 • а) Абсорбиращи патрони
 • б) Помпени мембрани и клапани
 • в) Предпазители
 • г) Батерии
 • д) Филтърни елементи

Гаранцията се анулира при злоупотреба, включително механични повреди, промени, грубо боравене или ремонтни процедури, които не са в съответствие с ръководството за оператора. Тази гаранция показва пълния обхват на нашата отговорност и ние не носим отговорност за разходите за отстраняване или подмяна, разходи за местен ремонт, транспортни разходи или условни разходи, направени без нашето предварително одобрение.
ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ИЗРИЧНО ЗАМЕНА НА ВСИЧКИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗНАЧАВАЩИ, И ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ОТГОВОРНОСТИ ОТ ЧАСТТА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ RKI, В КОИТО СЕ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ОТНОШЕНИЕ НА P . В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ RKI INSTRUMENTS, INC. НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЯКИТЕ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ ОТ КАКВЪВ ВИД, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕГОВИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ НЕУСПЕХА НА ПРОДУКТИ НА НЕГОВИТЕ ПРОДУКТИ.
Тази гаранция покрива инструменти и части, продавани на потребители от оторизирани дистрибутори, дилъри и представители, определени от RKI Instruments, Inc.
Ние не поемаме обезщетение за произшествия или повреди, причинени от работата на този газов монитор, а нашата гаранция е ограничена до подмяната на части или нашите пълни стоки.

Overview

The 82-5201-01 email/text generator is capable of monitoring 4 sets of contacts and sending out an email and/or text message when a contact opens or closes. It can also send out an email and/or text message when it is powered up. The email/text generator is installed in a plastic housing that has a strain relief bushing on the bottom. An AC/DC power supply is installed beneath the email/text generator. The power supply’s AC input terminals are wired to a terminal strip at the bottom of the mounting plate to make it easy to connect power at the installation site. The DC output wires are wired to the email/ text generator’s input terminals.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 1

Характеристики

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Specifications

Инсталация

 1. Изберете мястото за монтаж. Когато избирате мястото за монтаж, вземете предвид следните фактори:
  • Is an AC or DC power source available?
  • Is there enough room to open the housing door and make wiring connections (see Figure 2)?
 2. Монтажните крачета и хардуерът за монтаж на крачетата се доставят в торбичка вътре в корпуса. Монтирайте монтажните крачета, както е показано по-долу.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Installation
 3. Поставете монитора на вертикална повърхност на нивото на очите (4 1/2 до 5 фута от пода).
 4. Use 3/16″ screws through the slots in the mounting feet at each corner of the housing to secure the housing to the mounting surface.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 2

Окабеляване

 1. Ако използвате AC захранване:
  а. Развийте и свалете предпазните гайки от капака на клемната лента за променлив ток.
  б. Прокарайте AC проводниците през втулката за облекчаване на напрежението в долната част на корпуса.
  ° С. Свържете линейния проводник от източника на променливотоково захранване към клемата “H” на клемната лента за променлив ток.
  д. Свържете неутрален проводник от източника на променливотоково захранване към клемата “N” на клемната лента за променлив ток.
  д. Свържете заземяващ проводник от източника на променливотоково захранване към клемата “G” на клемната лента за променлив ток.
  е. Поставете обратно капака на клемната лента за променлив ток, като използвате задържащите гайки.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 3
 2. Ако използвате източник на захранване 9 – 12 VDC:
  а. Изключете фабрично инсталираните червени и черни проводници от входните терминали на генератора на имейл/текст.
  б. Прокарайте DC проводниците през втулката за облекчаване на напрежението в долната част на корпуса.
  ° С. Свържете линията “+” на източника на захранване към клемата “+” на клемната лента за постоянен ток.
  д. Свържете линията “-” на източника на захранване към клемата “-” на клемната лента DC.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 4
 3. Свържете двата терминала за всеки вход за затваряне на контакти към контактите, които са предназначени да наблюдават.
 4. Затегнете винта на втулката за облекчаване на напрежението, за да фиксирате проводниците.
 5. Включете източника на захранване.

Конфигурация

Влизане в режим на конфигуриране и първоначална връзка
 1. Свържете захранването към устройството. Ако устройството е включено за първи път, то ще се включи в режим на конфигуриране и светодиодът ще мига в синьо. Ако светодиодът мига в зелено, натиснете бутона Mode от дясната страна на устройството, за да превключите в режим на конфигуриране с помощта на инструмент с ъгъл от 90°.
 2. Придвижете се до WiFi екрана на вашия компютър, телефон или таблет и намерете NCD_Email.
 3. Паролата за присъединяване към мрежата е NCDBeast.
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The password to join the network is NCDBeast
 4. Вашето устройство може автоматично да стартира браузър и да ви отведе до конфигурацията web интерфейс. Ако не стане, може да се наложи да докоснете отново името на мрежата (на телефон или таблет) или да въведете 172.217.28.1 в прозорец на браузъра Chrome, Firefox или Safari (на компютър).
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Your device may automatically launch a browser
 5. Конфигурацията на устройството web се появява интерфейс.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The device’s configuration web interface appears

WiFi конфигурация

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - WiFi Configuration

 1. Network: Select a 2.4 GHz WiFi network from the drop down menu. The device does not support 5 GHz networks.
 2. Hidden Network: If your network does not appear, manually enter the 2.4 GHz network’s SSID. The device does not support 5 GHz networks. Do not enter anything in the Hidden Network field if you selected a network from the Network drop down menu.
 3. Парола: Ако вашата мрежа е защитена с парола, въведете паролата. Устройството не поддържа мрежи, чиито пароли имат специални знаци като #$%*. Ако вашата мрежа не е защитена с парола, оставете това поле празно.
 4. DHCP: Изберете квадратчето, ако мрежата, към която се свързвате, е DHCP мрежа. Премахнете отметката от квадратчето, ако трябва да зададете статичен IP адрес.
  ЗАБЕЛЕЖКА: The rest of the fields are only active if DHCP is deselected.
 5. Шлюз по подразбиране: Въведете IP адреса на шлюза по подразбиране на мрежата.
 6. Subnet Mask: Въведете IP маската на подмрежата на мрежата.
 7. DNS Primary: Въведете валиден IP адрес на първичен DNS сървър. IP адресът може да съответства на мрежовите настройки или може да бъде общ DNS сървър. 8.8.8.8 е IP за основния DNS сървър за търсене на Google.
 8. DNS Secondary: Въведете валиден IP адрес на вторичен DNS сървър. IP адресът може да съответства на мрежовите настройки или може да бъде общ DNS сървър. 8.8.4.4 е IP за вторичния DNS сървър за търсене на Google.
 9. Статичен IP: Въведете статичния IP адрес, който искате устройството да използва във вашата мрежа.
Конфигурация на мека точка на достъп

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Soft AP Configuration

 1. Soft AP SSID: Докато е в режим на конфигуриране, устройството действа като WiFi точка за достъп и излъчва SSID. Въведете SSID, който искате устройството да излъчва.
 2. Soft AP Password: Въведете паролата, която искате устройството да изисква, когато се опитва да се свърже с неговата WiFi точка за достъп.
Конфигурация на имейл клиент

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Email Client Configuration

 1. Host: Enter the email broker’s SMTP host address. Common addresses are smtp.gmail.com and smtp-mail.outlook.com.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Email broker must be SMTP.
 2. Host Port: Enter the email broker’s SMTP port. Most email brokers that support SMTP connection use port 587.
 3. Login Email: Enter the email address you’d like to use to generate emails/texts. 4. Password: Enter the password used to access the email address entered in Login Email.
  ЗАБЕЛЕЖКА: The email account’s password cannot contain the `&’ symbol.
 4. Device Name: Enter the text you want to appear in the signature of sent emails/texts. 6. Retries: Enter the number of times you want the device to attempt to send emails and/or texts if the initial attempt is unsuccessful.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ще използвате адрес в Gmail за изпращане на имейли/текстове, уверете се, че настройката „Разрешаване на по-малко сигурни приложения“ е избрана във вашия акаунт в Google.
Конфигурация за калибриране

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Calibration Configuration

 1. Debounce Cycles: This setting defines how many CPU cycles are needed to determine a change in status. Most contacts bounce when they first make contact and this setting prevents those bounces from being recorded as separate events. Do not change this setting unless recommended by RKI Instruments, Inc.
 2. Input Validate: Тази настройка определя колко милисекунди контактът трябва да остане в променено състояние, преди устройството да изпрати имейл и/или текст. Настройката по подразбиране е 5000 милисекунди (5 секунди).
Включване и въвеждане на имейли/текстове

Устройството ще генерира имейли и/или текстове, когато устройството се включи и/или когато някой от контактите се затвори или отвори. Трябва да направите настройки за имейл/текст за всеки тип събитие (включване, вход 1 затваряне, вход 1 отваряне и т.н.) поотделно, дори ако всички отиват на един и същ имейл адрес и/или телефонен номер. Ако не искате имейли/текстове да се изпращат за конкретен тип събитие, оставете полетата празни.

If you are using an Outlook account and want to send emails/texts to more than one recipient, you will need to verify the Outlook email address the first time the email/text generator sends an email/text. The first attempt at sending an email/text will not be successful, and Outlook will send an email to your Outlook email address, asking you to verify your account.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Power On and Input Emails Texts

 1. Тема: Въведете заглавието на темата за имейла/текста, генериран от типа събитие. Текстът трябва да бъде буквено-цифров и не може да съдържа специални знаци.
 2. Текст на съобщението: Въведете тялото на имейла/текста, генериран от типа събитие. Текстът трябва да бъде буквено-цифров и не може да съдържа специални знаци.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Съобщението за включване включва процент сила на WiFi сигналаtage в допълнение към всеки въведен текст.
 3. Recipients: Enter the email address(es) and/or phone number(s) you want to receive emails/ texts for the event type. Separate multiple email addresses and/or phone numbers with a comma (ie. [имейл защитен],[имейл защитен]). Не добавяйте никакви интервали между имейл адресите или телефонните номера. За телефонни номера трябва да използвате a [имейл защитен]______ формат, където името на домейна, използвано в празното поле, зависи от безжичния оператор на номера.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email addressRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email address

Отстраняване на проблеми

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Troubleshooting

ЗАБЕЛЕЖКА: Генераторът на имейл/текст е устройство на трета страна. Моля, свържете се с NCD на https://community.ncd.io/ за поддръжка на имейл/текст генератор.

Документи / Ресурси

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] Инструкция за употреба
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.