Ръководство за потребителя на системата за цифров мобилен приемник PYLE PLRVSD300
Цифрова мобилна приемна система PYLE PLRVSD300

Инсталация

Забележки:
Изберете мястото за монтаж, където устройството няма да пречи на нормалната функция на водача при шофиране.

 • Преди най -накрая да инсталирате устройството, свържете временно окабеляването и се уверете, че всичко е свързано правилно и устройството и системата работят правилно.
 • Use only the parts included with the unit to ensure proper installation.
  The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
 • Консултирайте се с най-близкия дилър, ако инсталацията изисква пробиване на дупки или други модификации на автомобила.
 • Монтирайте уреда там, където не пречи на водача и не може да нарани пътника, ако има аварийно спиране.
 • Ако инсталационният ангел надвишава 30° от хоризонталата, уредът може да не даде своята оптимална производителност.
  Инструкция за инсталиране
 • Избягвайте да инсталирате уреда на места, където би бил подложен на висока температура, като пряка слънчева светлина или горещ въздух, от нагревателя или където би бил подложен на прах, мръсотия или прекомерни вибрации.

Din Front/Rear-Mount
This unit can be properly installed either from“Front”(conventional DIN Front-mount) or“Rear”(DIN Rear-mount installation, utilizing threaded screw holes at the sides ofthe unit chassis).
For details, refer to the following illustrated installation methods.

Отваряне на инсталацията
Това устройство може да се инсталира на всяко табло с отвор, както е показано по-долу:

INSTALLATION ATTENTIONS
 1. Този плейър трябва да бъде инсталиран от професионален техник.
 2. Read the instruction and operation of equipment carefully before installing.
 3. Уверете се, че сте свързали други проводници преди свързването на захранването.
 4. За да се избегне късо съединение. Моля, уверете се, че всички открити проводници са изолиращи.
 5. Моля, поправете всички проводници след монтажа.
 6. Please make connection to the player accordingly to this instruction manual.
  Wrong connection may cause damage.
 7. Този плейър е подходящ само за 12V DC устройство и моля, уверете се, че колата ви принадлежи към този вид катодна заземяваща електрическа система.
 8. Correctly connect the wires. Wrong connection will cause malfunction or damage the electrical system.

МОНТАЖ

Икона за предпазливост ВНИМАНИЕ: Do not install radio without rear cover installed. No user serviceable parts inside.
Rear cover provides protection against potential fire hazard.
Инструкция за монтаж
Инструкция за монтаж

СВЪРЗВАНЕ НА СВЪРЗВАНЕ

ISO ВРЪЗКА

Връзка към окабеляване

Wire Insertion View
ПИН № ЦВЯТ НА ЖИВОТА ОПИСАНИЕ
  ORANGE C RIGHT SPEAKER (+)
2 ОРАНЖЕВ / ЧЕРЕН C RIGHT SPEAKER (-)
3

/

/

4 /

/

5 BLUE МОЩНА АНТЕНА
6 /

/

7 GRAY/ BLACK A RIGHT SPEAKER (-)
8 GRAY A RIGHT SPEAKER (+)
  ЛИЛАВ / ЧЕРЕН B RIGHT SPEAKER (-)
10 PURPLE B RIGHT SPEAKER (+)
11 BROWN C LEFT SPEAKER (+)
12 BROWN / BLACK C LEFT SPEAKER (-)
13 /

/

14

/

/

15 RED B+
16 BLACK GROUND
17 БЯЛ ЧЕРЕН A LEFT SPEAKER (-)
18 WHITE A LEFT SPEAKER (+)
19 ЗЕЛЕНО/ЧЕРНО B LEFT SPEAKER (-)
20 GREEN B LEFT SPEAKER (+)

операция

Location of key

Location of key

 1. VOL/PWR/SEL
 2. LCD
 3. DISC SLOT
 4. SLEEP
 5. АЛАРМА
 6. DIM (Dimmer)
 7. SPEAKER A/B/C
 8. 1 XNUMX PAU
 9. 2 XNUMX XNUMX INT
 10. 3 PRT
 11. 4 RDM
 12. 5 DIR13.
 13. 6 DIR
 14. 4. ЛЕНТА
 15. MODE
 16. POWER/MUTE
 17. DISP/BACK
 18. Бутон Функция
 19. Бутон Функция
 20. Бутон Функция (Изваждане)
 21. EAR PHONE OUTPUT
 22. AUX IN жак
 23. USB INTERFACE (charging)
 24. Бутон за рестартиране
 25. USB INTERFACE (music)

РАБОТА

Turn ON/OFF the unit and mute function
Натискане Бутон Функция /MUTE button to turn ON the unit. When the unit is on, shortly press this button for mute on/off.
Press and hold this button to turn off the unit.

Аудио и настройка на настройките
Shortly press SEL button and rotate VOL knob to show below:
ZONE A->ZONE B->ZONE C.

To select one of them and press SEL to enter below items:
BAS (-7 +7)->TRE (-7-+7)->BAL (R7 L7)->EQ (POP-ROCK-CLASS-JAZZ-OFF) ->LOUD (off/on)->P-VOL(00-40)

Press and hold SEL button into the SETTING menu as below:
BEEP (off/on)->CLOCK (12/24)->CT (indep/sync)->AREA (USA/EUR)->DX (LOC)->STEREO (MONO)
In each item, rotating the VOL knob to set them.
When shows menu, press the DISP/BACK button to exit the menu.

P_VOL Настройка
Настройка на силата на звука при включване. Ако силата на звука при изключване е малка от P-VOL. Следващия път, когато включите уреда, силата на звука ще се поддържа при сила на изключване. Ако силата на звука при изключване е по-голяма от P-VOL. Следващия път, когато включете устройството, силата на звука ще бъде възстановена до стойността P-VOL.

CT (INDEP/SYNC)
CT INDEP: Часовникът работи самостоятелно. Не се синхронизира с времето на RDS станцията.
CT СИНХРОНИЗАЦИЯ: Часовникът ще бъде синхронизиран с времето на получената RDS станция.
Забележка: When the time was set by manual. The CT will back to INDEP mode automatically.

ЧАСОВНИК 24/12: Задаване на времето на 24H или 12H формат.
БИП (ВКЛ./ИЗКЛ.): Turn ON/OFF the beep sound.
ПЛОЩ (САЩ/ЕВРО): To choose USA or EUROPE frequency

DX/LOC (Distance/Local)
ЗЗД: Получавайте станция със силен сигнал само в станция за търсене.
DX: Получаване на силен и слаб сигнал станция в търсене на станцията.

STEREO / MONO
СТЕРЕО: Получаване на FM стерео сигнал.
МОНО: Променете FM стерео на монохромно. Може да намали шума, когато сигналът е слаб.

Функция на димера
Press DIM button to set the brightness to high/mid/low.

Изявление на FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия:

 1. Това устройство може да не причинява вредни смущения и
 2. Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите.

Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

 • Преориентирайте или преместете приемната антена.
 • Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
 • Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
 • Обърнете се към дилъра или към опитен радио / телевизионен техник за помощ.

Внимание: Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. Този предавател не трябва да бъде разположен съвместно или да работи заедно с друга антена или предавател.

 

Документи / Ресурси

Цифрова мобилна приемна система PYLE PLRVSD300 [pdf] Ръководство за потребителя
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, Digital Mobile Receiver System, PLRVSD300 Digital Mobile Receiver System

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.