ЛОГО на HoMedicsПрофесионален масажор
Инструкция за употреба и
Гаранционна информацияHoMedics PGM 1000 AU Pro масажен пистолетPGM-1000-AU
Ограничена гаранция за 1 години

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ. ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ ЗА БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

ТОЗИ УРЕД МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 16 ГОДИНИ И ПОВЕЧЕ И ЛИЦА С НАМАЛЕНИ ФИЗИЧЕСКИ, СЕТИВНИ ИЛИ УМСТВЕНИ СПОСОБНОСТИ ИЛИ ЛИПСА НА ОПИТ И ЗНАНИЯ, АКО СА БИЛИ ПОД НАДЗОР ИЛИ ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПО-БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА ВКЛЮЧЕНИ ОПАСНОСТИ. ДЕЦАТА НЕ ТРЯБВА ДА ИГРАЯТ С УРЕДА. ПОЧИСТВАНЕТО И ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПОДДРЪЖКА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ДЕЦА БЕЗ НАДЗОР.

 • НЕ поставяйте и не съхранявайте уреди, където могат да паднат или да бъдат издърпани във ваната или мивката. Не поставяйте и не изпускайте във вода или друга течност.
 • НЕ посягайте към уред, който е паднал във вода или други течности. Съхранявайте на сухо – НЕ работете при мокри или влажни условия.
 • НЕ работете при мокри или влажни условия.
 • НИКОГА не поставяйте щифтове, метални крепежни елементи или предмети в уреда или в който и да е отвор.
 • Използвайте този уред по предназначение, както е описано в тази брошура. НЕ използвайте прикачени файлове, които не се препоръчват от HoMedics.
 • НИКОГА не работете с уреда, ако не работи правилно, ако е бил изпуснат или повреден, или паднал във вода. Върнете го в сервизния център на HoMedics за преглед и ремонт.
 • НЕ се опитвайте да ремонтирате уреда. Няма части, които да се обслужват от потребителя. Цялото обслужване на този уред трябва да се извършва в оторизиран сервизен център на HoMedics.
 • Моля, уверете се, че всички коси, дрехи и бижута са далеч от движещите се части на продукта през цялото време.
 • Ако имате притеснения относно здравето си, консултирайте се с лекар, преди да използвате този уред.
 • Използването на този продукт трябва да бъде приятно и удобно. Ако се появи болка или дискомфорт, прекратете употребата и се консултирайте с личния си лекар.
 • Бременни жени, диабетици и лица с пейсмейкъри трябва да се консултират с лекар преди да използват този уред.
  Не се препоръчва за употреба от хора със сензорни недостатъци, включително диабетна невропатия.
 • НЕ използвайте върху бебе, инвалид или върху спящ или в безсъзнание човек. НЕ го използвайте върху нечувствителна кожа или върху хора с лошо кръвообращение.
 • Този уред НИКОГА не трябва да се използва от лица, страдащи от някакво физическо заболяване, което би ограничило капацитета на потребителя да работи с органите за управление.
 • НЕ го използвайте по-дълго от препоръчаното време.
 • Срещу механизма трябва да се прилага само лека сила, за да се елиминира рискът от нараняване.
 • Използвайте този продукт само върху меките тъкани на тялото по желание, без да причинявате болка или дискомфорт. Не го използвайте върху главата или друга твърда или костна област на тялото.
 • Синини могат да възникнат независимо от контролната настройка или приложеното налягане. Проверявайте често третираните зони и незабавно спрете при първите признаци на болка или дискомфорт.
 • Уредът има загрята повърхност. Лицата, които не са чувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват уреда.
 • Неспазването на горното може да доведе до риск от пожар или нараняване.

ВНИМАНИЕ: ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕЗАРЯДАНЕТО НА БАТЕРИЯТА ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО СВАЛЯЕМИЯ ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ, ПРЕДОСТАВЕН С ТОЗИ УРЕД.

 • Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифицирани лица.
 • Този уред съдържа батерии, които не са сменяеми.
 • Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван;
 • При изваждане на батерията уредът трябва да бъде изключен от захранващата мрежа;
 • Батерията трябва да се изхвърли безопасно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само захранващия адаптер, доставен с вашия PGM-1000-AU.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ:
ВНИМАНИЕ: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ.

 • Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате този продукт, ако сте бременна – Имате пейсмейкър – Имате притеснения относно здравето си
 • Не се препоръчва за употреба от хора с диабет.
 • НИКОГА не оставяйте уреда без надзор, особено ако присъстват деца.
 • НИКОГА не покривайте уреда, когато работи.
 • НЕ използвайте този продукт повече от 15 минути наведнъж.
 • Широката употреба може да доведе до прекомерно нагряване и по-кратък живот на продукта. Ако това се случи, прекратете употребата и оставете устройството да се охлади преди работа.
 • НИКОГА не използвайте този продукт директно върху подути или възпалени участъци или кожни изригвания.
 • НЕ използвайте този продукт като заместител на медицинската помощ.
 • НЕ използвайте този продукт преди лягане. Масажът има стимулиращ ефект и може да забави съня.
 • НИКОГА не използвайте този продукт, докато сте в леглото.
 • Този продукт НИКОГА не трябва да се използва от всеки индивид, страдащ от някакво физическо заболяване, което би ограничило способността на потребителя да управлява контролите или което има сензорни дефицити в долната половина на тялото си.
 • Това устройство не трябва да се използва от деца или инвалиди без надзор от възрастни.
 • НИКОГА не използвайте този продукт в автомобилите.
 • Този уред е предназначен само за битова употреба.

ВНИМАНИЕ: ПРИ БРЕМЕННОСТ ИЛИ ЗАБОЛЯВАНЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАСАЖОРА.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Капацитет на батерията 10.8Vdc 2600mAh/ 3 бр клетки
Зареждане voltage 15VDC 2A, 30W
Първи режим Скорост Ниво I 2100RPM±10%
2-ри режим Скорост Ниво II 2400RPM±10%
3-ти режим Скорост Ниво III 3000RPM±10%
Функция за отопление 1 ниво; 47°C±3°C (Време за достигане на максимална настройка на температурата от околната среда (25°C)≥2 минути
Време за зареждане 2-2.5 часа
Run Time
(При пълно зареждане)
EVA сферична глава с напълно заредена батерия
– До приблизително 3.5 часа (без нагревателна глава)
Нагревателна глава с напълно заредена батерия
– До приблизително 2.5 часа (включено отопление)

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

Масажорът HoMedics Pro е безжично устройство за реципрочен масаж, което прониква дълбоко в мускулните ви слоеве и може да облекчи болките и схванатите мускули, като ви помага да се почувствате спокойни и презаредени, идеално за след спорт или физическа активност.

HoMedics PGM 1000 AU Pro масажен пистолет - ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

 1. Завийте желаната масажна глава в гнездото на предната страна на продукта.
 2. Завъртете пръстена за избор на скорост в основата на продукта по посока на часовниковата стрелка до желаната настройка на скоростта, индикаторът(ите) на скоростта на гърба на продукта ще светне в съответствие с избраната скорост.
 3. Внимателно преместете масажиращата глава върху частта от тялото, която искате да масажирате, и след това приложете повече натиск, ако желаете. Ако не сте използвали този тип продукт преди, препоръчително е да започнете с ниво I скорост и леко натискане, тъй като продуктът осигурява интензивен масаж.
 4. Ако желаете да увеличите или намалите скоростта на масажора, завъртете съответно пръстена за избор на скорост.
 5. След като приключите с масажа, завъртете пръстена за избор на скорост на позиция 0, за да изключите масажора.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРЯТА ГЛАВА

 1. Завийте нагрятата глава в масажора.
 2. Завъртете пръстена за избор на скорост до желаната скорост.
 3. Започнете да масажирате, главата ще отнеме 2 минути, за да достигне пълна температура, докато главата се нагрява, светодиодите ще мигат. След като светодиодите продължават да светят, главата е на пълна температура.
 4. След като приключите с масажа, завъртете пръстена за избор на скорост в изключено положение и оставете главата да се охлади, преди да поставите обратно в калъфа.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНАТА ГЛАВА

 1. Поставете студената глава във фризер за поне 4 часа или докато замръзне напълно.
 2. Завийте студената глава в масажора.
 3. Завъртете пръстена за избор на скорост до желаната скорост.
 4. След като приключите с масажа, завъртете пръстена за избор на скорост в изключено положение и извадете студената глава, като я поставите обратно във фризера, ако желаете.
 5. Не съхранявайте студената глава, в случай че е изтощена damp поради кондензация от скорошна употреба.

ЗАРЕДАВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

 1. За да заредите продукта, включете адаптера в 220-240V мрежов контакт и свържете кабела към гнездото за зареждане в долната част на дръжката
 2. След като кабелът за зареждане е свързан, светодиодите на индикатора за зареждане трябва да започнат да мигат, това ще покаже, че продуктът се зарежда.
 3. Продуктът ще изисква 2.5 часа зареждане за до приблизително 3.5 часа употреба. Нагревателната глава ще остане заредена за около 2.5 часа
 4. След като продуктът е напълно зареден, индикаторните светлини ще останат напълно осветени.
 5. Изключете продукта от електрическата мрежа, след като е напълно зареден.

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА
УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ УСТРОЙСТВОТО Е ИЗКЛЮЧЕНО ОТ МРЕЖАТА И ГО ОСТАВЕТЕ ДА ИЗСТИНЕ ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ. ПОЧИСТВА СЕ САМО С МЕКА, ЛЕКО ДAMP ГЪБА.

 • НИКОГА не позволявайте вода или други течности да влизат в контакт с уреда.
 • НЕ потапяйте в течност за почистване.
 • НИКОГА не използвайте абразивни почистващи препарати, четки, лак за стъкло/мебели, разредител за боя и др.

Разпространено отЛОГО на HoMedics

1-ГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ
Ние или ние означава HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 и нашите данни за контакт са посочени в края на тази гаранция;
Имате предвид купувача или първоначалния краен потребител на Стоките. Може да сте домашен потребител или професионален потребител;
Доставчик означава оторизиран дистрибутор или търговец на дребно на Стоките, които са ви продали Стоките в Австралия и Нова Зеландия, а Стоки означава продукта или оборудването, които са били придружени от тази гаранция и закупени в Австралия и Нова Зеландия.
За Австралия:
Нашите Стоки се доставят с гаранции, които не могат да бъдат изключени съгласно австралийския закон за потребителите. Имате право, при спазване на разпоредбите на австралийския Закон за защита на потребителите, на замяна или възстановяване на сума за голяма неизправност и на обезщетение за всяка друга разумно предвидима загуба или повреда. Освен това имате право, при спазване на разпоредбите на австралийския Закон за потребителите, да ремонтирате или замените Стоките, ако стоките не са с приемливо качество и ако неизправността не представлява сериозен отказ. Това не е пълна декларация за вашите законни права като потребител.
За Нова Зеландия:
Нашите Стоки се доставят с гаранции, които не могат да бъдат изключени съгласно Закона за потребителските гаранции от 1993 г. Тази гаранция се прилага в допълнение към условията и гаранциите, посочени в това законодателство.
Гаранцията
HoMedics продава своите продукти с намерението, че те нямат дефекти в производството и изработката при нормална употреба и обслужване. В малко вероятния случай, че вашият продукт на HoMedics се окаже дефектен в рамките на 1 година от датата на закупуване само поради изработка или материали, ние ще го заменим за наша сметка, при спазване на условията на тази гаранция. Гаранционният срок е ограничен до 3 месеца от датата на закупуване на продукти, използвани с търговска/професионална цел.
Условия за ползване:
В допълнение към правата и средствата за защита, които имате съгласно Закона за потребителите на Австралия, Закона за гаранциите на потребителите на Нова Зеландия или всеки друг приложим закон и без да се изключват такива права и средства за защита, гаранция срещу дефекти:

 1. Стоките са проектирани да издържат на строгите условия на нормална битова употреба и са произведени по най -високите стандарти, използвайки най -качествените компоненти. Макар и малко вероятно, ако през първите 12 месеца (3 месеца за търговска употреба) от датата на закупуване от Доставчика (Гаранционен срок), Стоките се окажат дефектни поради неправилна изработка или материали и нито едно от вашите законови права или средства за защита не се прилага, ние ще замени Стоките, при спазване на условията на тази гаранция.
 2. Не е необходимо да заменяме Стоките по тази Допълнителна гаранция, ако Стоките са били повредени поради неправилна употреба или злоупотреба, злополука, прикачване на неоторизиран аксесоар, промяна на продукта, неправилна инсталация, неоторизиран ремонт или модификации, неправилно използване на електрически /захранване, загуба на захранване, неизправност или повреда на работна част от неизпълнение на препоръчаната от производителя поддръжка, щети при транспортиране, кражба, небрежност, вандализъм, условия на околната среда или всякакви други условия, които са извън контрола на HoMedics.
 3. Тази гаранция не обхваща закупуването на използвани, ремонтирани или употребявани продукти или продукти, които не са внесени или доставени от HoMedics Australia Pty Ltd, включително, но не само тези, продавани на офшорни интернет сайтове за търгове.
 4. Тази гаранция се отнася само за потребителите и не се отнася до доставчиците.
 5. Дори когато не се налага да подменяме Стоките, ние все пак можем да решим да го направим. В някои случаи можем да решим да заменим Стоките с подобен алтернативен продукт по наш избор. Всички подобни решения са по наша абсолютна преценка.
 6. Всички такива заменени или заменени Стоки продължават да получават ползите от тази Допълнителна гаранция за оставащото време от първоначалния Гаранционен период (или три месеца, в зависимост от това кое от двете е най -дълго).
 7. Тази допълнителна гаранция не покрива артикули, повредени от нормално износване, включително, но не само, чипове, драскотини, ожулвания, обезцветяване и други незначителни дефекти, при които повредата има незначителен ефект върху работата или работата на Стоката.
 8. Тази допълнителна гаранция е ограничена само до подмяна или подмяна. Доколкото законът позволява, ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени на имущество или лица, произтичащи от каквато и да е причина и няма да носим отговорност за случайни, последващи или специални щети.
 9. Тази гаранция е валидна и изпълнима само в Австралия и Нова Зеландия.

Подаване на иск:
За да предявите рекламация по тази Гаранция, трябва да върнете Стоките на Доставчика (мястото на покупка) за замяна. Ако това не е възможно, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти по имейл: на cservice@homedics.com.au или на адреса по-долу.

 • Всички върнати стоки трябва да бъдат придружени от задоволително доказателство за покупка, което ясно показва името и адреса на Доставчика, датата и мястото на покупката и идентифицира продукта. Най-добре е да предоставите оригинална, четлива и непроменена разписка или фактура за продажба.
 • Вие трябва да поемете всички разходи за връщането на Стоките или по друг начин, свързани с предявяването на Вашата рекламация съгласно тази Допълнителна гаранция.

За контакти:
АВСТРАЛИЯ: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Телефон: (03) 8756 6500
НОВА ЗЕЛАНДИЯ: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Нова Зеландия 0800 232 633

ЗАБЕЛЕЖКИ:
.......................................... ..

ЛОГО на HoMedicsЗа контакти:
АВСТРАЛИЯ: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Телефон: (03) 8756 6500
НОВА ЗЕЛАНДИЯ: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Нова Зеландия 0800 232 633

Документи / Ресурси

HoMedics PGM-1000-AU Pro масажен пистолет [pdf] Инструкция за употреба
PGM-1000-AU професионален масажен пистолет, PGM-1000-AU, професионален масажен пистолет, масажен пистолет, пистолет

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *