Ръководство за употреба на преносим пречиствател на въздух HoMEDiCS AP-P60 Total Clean

AP-P60 Total Clean Портативен пречиствател на въздуха Вашият ценен принос относно този продукт ще ни помогне да създадем продуктите, които ще искате в бъдеще. РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТРУКЦИИ И ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ 3-ГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ AP-P60 ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ОСОБЕНО КОГАТО ПРИСЪСТВАТ ДЕЦА, ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ ИНФОРМИРА...

HoMEDICS TH-SPTF2000-GB Truheat акумулаторна възглавница Шиацу Инструкция за употреба

HoMEDICS TH-SPTF2000-GB Truheat акумулаторна възглавница Shiatsu Ръководство с инструкции www.homedics.co.uk/product-registration ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА: ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Метод на зареждане Свържете кабела на захранващия адаптер към захранващия кабел на масажора. Включете адаптера в 220-240v контакт. Пълното зареждане изисква около 3 часа. Бутонът за захранване на дистанционното ще изчака три секунди и след това ще мига...

HOMEDICS UHE-WM130 Total Comfort Deluxe Ултразвуков овлажнител за топла и хладна мъгла Инструкции

HOMEDICS UHE-WM130 Total Comfort Deluxe ултразвуков овлажнител за топла и хладна мъгла ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ СЛЕДВАТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ. ОПАСНОСТ – ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР: Винаги поставяйте овлажнителя на твърда, равна повърхност. Водоустойчива постелка или подложка…

HoMEDICS ST-DRIFT предефинира ръководството за потребителя на Passive Wellness Drift

HoMEDICS ST-DRIFT предефинира Passive Wellness Drift ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ОСОБЕНО КОГАТО ПРИСЪСТВАТ ДЕЦА, ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ СЛЕДВАТ ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, КАКТО СЛЕДВАТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА НАС, ВКЛЮЧИТЕЛИ: ОПАСНОСТ – ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР: Винаги изключвайте уреда от електрическия контакт веднага след употреба и преди...

Ръководство за употреба на HoMEDiCS ST300 Drift Sandscape

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТРУКЦИИ НА SANDSCAPE И ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ 1-ГОДИНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ МОЛЯ ОТДЕЛЕТЕ МОМЕНТ СЕГА РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШИЯ ПРОДУКТ НА: www.homedics.com/register Вашият ценен принос относно този продукт ще ни помогне да създадем продуктите, които ще искате в бъдеще. IB-SANDTABLE L-02337, REV 1 ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ОСОБЕНО КОГАТО ПРИСЪСТВАТ ДЕЦА, ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ...

Ръководство за употреба на безжичен двуцевен масажор за тяло HoMEDICS SP-180J

HoMEDICS SP-180J Акумулаторен двуцевен масажор за тяло Ръководство с инструкции ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ОСОБЕНО КОГАТО ПРИСЪСТВАТ ДЕЦА, ТРЯБВА ДА СЕ СПОЛЗВАТ ОСНОВНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВИНАГИ СЛЕДВАТЕ ОТ СЛЕДВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА. ОПАСНОСТ – ЗА НАМАЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР: ВИНАГИ изключвайте този уред от електрическия контакт веднага след употреба...

Ръководство за употреба на безконтактен инфрачервен термометър HOMEDICS

Ръководство за употреба на безконтактния инфрачервен термометър за тяло HTD8816C TE-350-EU 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ПРЕДГОВОР Инструкциите за работа на безконтактния инфрачервен термометър за тяло имат за цел да предоставят необходимата информация за правилната работа на модела на термометъра. Единственият режим на тялото беше reviewредактиран и сертифициран от нотифициран орган. Общи познания за инфрачервения термометър и разбиране на характеристиките и функциите...

HoMEDiCS GST-550HRC-EU Гел Шиацу с възглавница за топлинно пътуване Ръководство за употреба

Ръководство за употреба на GELSHIATSU С HEAT TRAVEL PILLOW Регистрирайте продукта си днес на www.homedics.co.uk/product-registration ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Метод на зареждане Свържете кабела на захранващия адаптер към захранващия кабел на масажора. Включете адаптера в 100-240V мрежов контакт. Пълното зареждане изисква приблизително 3.5 часа. Синият индикатор за зареждане ще започне да мига. Веднъж …

Ръководство за употреба на HoMEDiCS AP-P20 Total Clean Personal Air Sanitizer

МОЛЯ ОТДЕЛЕТЕ МОМЕНТ СЕГА РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШИЯ ПРОДУКТ НА www.homedics.com/register Вашият ценен принос относно този продукт ще ни помогне да създадем продуктите, които ще искате в бъдеще. TOTAL_ CLEAN® PFRONAI AIRRANITPFP РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТРУКЦИИ И ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ 3-ГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ AP-P20 ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ОСОБЕНО КОГАТО ДЕЦАТА СА БЕЗОПАСНИ, B ...

Безконтактен инфрачервен термометър за тяло HoMEDICS HTD8813C Ръководство за употреба

Безконтактен инфрачервен термометър за тяло HoMEDICS HTD8813C Ръководство за употреба ВЪВЕДЕНИЕ Безконтактният инфрачервен термометър за тяло Инструкциите за експлоатация имат за цел да предоставят необходимата информация за правилната работа на модела термометър HTD8813C TIE-240. Общите познания за инфрачервения термометър и разбирането за характеристиките и функциите на модела термометър HTD8813C са предпоставки за правилна употреба. Безконтактният…