Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc


Exact tooth shape and count may vary depending on model.
Посетете нашия сайт webсайт на адрес: http://www.harborfreight.com
Изпратете имейл на нашата техническа поддръжка на: [имейл защитен]

Запазете това ръководство Запазете това ръководство за предупрежденията и предпазните мерки, сглобяване, работа, инспекция, поддръжка и процедури за почистване. Напишете серийния номер на продукта в задната част на ръководството близо до диаграмата за сглобяване (или месец и година на покупка, ако продуктът няма номер). Съхранявайте това ръководство и касовата бележка на безопасно и сухо място за бъдещи справки.

При разопаковане се уверете, че продуктът е непокътнат и невредим. Ако някакви части липсват или са счупени, моля, обадете се на 1-888-866-5797 възможно най-скоро.

Авторско право © 2021 от Harbour Freight Tools®. Всички права запазени. Никаква част от това ръководство или каквото и да е произведение на изкуството, съдържащо се в него, не може да бъде възпроизвеждано под каквато и да е форма без изричното писмено съгласие на Harbour Freight Tools. Диаграмите в това ръководство може да не са начертани пропорционално. Поради продължаващите подобрения, действителният продукт може да се различава леко от продукта, описан тук. Инструментите, необходими за сглобяване и обслужване, може да не са включени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИМВОЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Това е символът за предупреждение за безопасност. Използва се, за да ви предупреди за потенциална опасност от нараняване. Спазвайте всички съобщения за безопасност, които следват този символ, за да избегнете възможни наранявания или смърт.
Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.
Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.
Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леки или средни наранявания.
Адресира практики, които не са свързани с нараняване.

Важна информация за безопасност

To prevent serious injury, amputation, and DEATH, read and follow all power tool instructions and all instructions included with this item.
Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Задайте предпазни мерки
 1. The grinder’s safety guard MUST be positioned as described in Adjusting the Safety Guard on page 5 prior to installing and using Carving Disc.
 2. DO NOT install Carving Disc on any grinder that requires mechanically modifying the safety guard to achieve proper positioning.
 3. Set up only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
 4. Install only on 4″ or 4-1/2″ angle grinder equipped with a constant pressure switch (paddle, dead man or kill switch), with a 5/8″ spindle and a maximum speed of 14,000 RPM or less.
 5. Носете одобрени от ANSI предпазни очила и тежки работни ръкавици по време на настройка.
 6. Do not carve wood containing foreign objects. Remove all screws, nails, staples and other obstructions from workpiece before using Carving Disc.
 7. Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any set up procedures.
 8. Keep set up area clean and well lit.
 9. Дръжте минувачите извън зоната по време на настройката.
 10. Не настройвайте, когато сте уморени или когато сте под влияние на алкохол, наркотици или лекарства.
Използвайте предпазни мерки
 1. DANGER: Keep hands away from cutting area and the Carving Disc. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing. If both hands are holding the grinder, they cannot be cut by the Carving Disc.
 2. Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform. It is important to support the work properly to minimize body exposure, Disc binding, or loss of control.
 3. Do not reach underneath the workpiece or remove wood shavings from the cutting area while the Disc is rotating. The safety guard cannot protect you from the Carving Disc below the workpiece.
 4. Do not use to carve wood with embedded foreign objects like nails, screws or rocks.
 5. Operate a power tool equipped with this Carving Disc with both hands only. Using equipment with only one hand can easily result in loss of control.
 6. Do not operate a power tool equipped with this Carving Disc near the face or in a position above the head.
 7. Не прекалявайте. Поддържайте правилни стъпки и баланс през цялото време. Това позволява по-добър контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации.
 8. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 9. Този продукт не е играчка. Не позволявайте на децата да играят с или близо до този предмет.
 10. Използвайте само по предназначение.
 11. Проверявайте преди всяка употреба; не използвайте, ако частите са разхлабени или повредени.
 12. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool equipped with this Carving Disc. Do not use while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
 13. Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далеч от движещи се части. Свободни дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещи се части.
 14. Предупрежденията, предпазните мерки и инструкциите, обсъдени в това ръководство за употреба, не могат да обхващат всички възможни условия и ситуации, които могат да възникнат. Операторът трябва да разбере, че здравият разум и предпазливостта са фактори, които не могат да бъдат вградени в този продукт, но трябва да бъдат предоставени от оператора.
Предупреждения за откат и свързани с тях

Откатът е внезапна реакция на притиснато или притиснато въртящо се колело, подложка, четка или друг аксесоар. Прищипването или захващането води до бързо спиране на въртящия се аксесоар, което от своя страна води до принудително подаване на неконтролирания електроинструмент в посоката, обратна на въртенето на аксесоара в точката на свързването.
За exampако, ако абразивното колело е захванато или притиснато от детайла, ръбът на колелото, който влиза в точката на прищипване, може да се впие в повърхността на материала, което води до изкачване или изхвърляне на колелото. Колелото може или да скочи към или от оператора, в зависимост от посоката на движение на колелото в точката на прищипване. Абразивните колела също могат да се счупят при тези условия.
Обратният удар е резултат от неправилна употреба на електроинструмента и/или неправилни експлоатационни процедури или условия и може да бъде избегнат, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е дадено по -долу.

 1. Поддържайте здраво захващане на електроинструмента и позиционирайте тялото и ръката си, за да ви позволи да устоите на силите на откат. Винаги използвайте спомагателна дръжка, ако е предвидена, за максимален контрол върху реакцията на откат или въртящ момент по време на пускане. Операторът може да контролира реакциите на въртящ момент или силите на откат, ако се вземат подходящи предпазни мерки.
 2. Никога не поставяйте ръката си близо до въртящия се аксесоар. Аксесоарът може да отблъсне ръката ви.
 3. Не поставяйте тялото си в зоната, където електроинструментът ще се движи, ако се получи откат. Откатът ще задвижва инструмента в посока, обратна на движението на колелото в точката на захващане.
 4. Обърнете специално внимание при обработката на ъгли, остри ръбове и др. Избягвайте да подскачате и да не прихващате аксесоара.
  Ъглите, острите ръбове или подскачането са склонни да заловят въртящия се аксесоар и да причинят загуба на контрол или откат.
 5. This tool is designed to reduce the risk of kickback. However, improper assembly, installation, or usage may still cause kickback.

Инструкции за настройка

Прочети ЦЯЛАТА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ в началото на този документ, включваща целия текст в подзаглавията в него, преди да настроите или използвате този продукт.


ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЕРИОЗНА ТРАВМА ОТ АВАРИЙНА ОПЕРАЦИЯ:
Make sure that the power switch/trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

Installing the Carving Disc
 1. Press in and hold the grinder’s spindle lock (if equipped) and use a spanner wrench (not included) to loosen and remove the grinder’s outer flange nut.
 2. Carefully remove center plug holding the Note: If components become separated refer three components of the Carving Disc to Disc and Chain Assembly on page 5. assembly together and retain for future use. 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.
 3. Hold Disc firmly so the components don’tseparate and with the side stamped TOP facing up, place it over the grinder spindle until seated on the grinder’s inner flange.
  Забележка: If components become separated refer to Disc and Chain Assembly on page 5.
 4. Thread the outer flange nut into place and tighten securely with a spanner wrench.

За технически въпроси, моля, обадете се на 1-888-866-5797.

Регулиране на предпазителя
 1. Lay the grinder to be used on its side and loosen the hardware securing the safety guard in place.
 2. Rotate the safety guard until it is at an approximate 45° angle with the grinder body. Refer to Figure B.
 3. Tighten the hardware holding the guard in place and ensure it is secure. Adjust if necessary before proceeding.
Disc and Chain Assembly

The Carving Disc consists of three components, a top disc stamped TOP, a bottom disc stamped BOTTOM, and a saw chain. To assemble the components use the following procedure:

 1. Place the bottom disc with the word BOTTOM facing up on a flat surface.
 2. Place the saw chain on the bottom disc with rakers facing left as shown in
  Figure C and arrange chain around the outside edge of the disc, making sure chain link tangs fit over disc perimeter.
  Забележка: Chain direction is critical for proper operation. If assembled in the wrong direction, the saw chain blades will not cut effectively and may burn the wood due to heat buildup.
 3. Place the top disc with the word TOP facing up onto the saw chain and bottom disc. Make sure that the slots in the top disc line up with the slots in the bottom disc and make minor adjustments to the position of the top and bottom discs until the chain is secured between them.

Инструкции за експлоатация

Прочети ЦЯЛАТА ВАЖНА БЕЗОПАСНОСТ INFORMATION section at the beginning of this document including all text under subheadings therein before set up or use of this product.
Подреждане на детайла и работната зона
 1. Определете работна зона, която е чиста и добре осветена. Работната зона не трябва да позволява достъп на деца или домашни любимци, за да се предотврати разсейване и нараняване.
 2. Route the power cord along a safe route to reach the work area without creating a tripping hazard or exposing the power cord to possible damage.
 3. The power cord must reach the work area with enough extra length to allow free movement while working.
 4. Закрепете хлабавите детайли с помощта на менгеме или clamps (не са включени) за предотвратяване на движение по време на работа.
 5. There must not be hazardous objects, suchas utility lines or foreign objects, nearby that will present a hazard while working.
 6. You must use personal safety equipment including, but not limited to, ANSIapproved safety goggles underneath full face shield, hearing protection, and heavy-duty work gloves.
операция


ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НА СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ: Хванете инструмента здраво с двете си ръце.

 1. Follow the manufacturer’s operating instructions and safety warnings applicable to your angle grinder.
 2. Make sure that the switch/trigger is in the off-position, then plug in the tool.
 3. Turn on the switch or squeeze the trigger to start the tool. DO NOT start the tool with the Carving Disc in contact with the workpiece.
 4. Allow the Carving Disc to come up to full speed before touching the work material.
 5. Use both hands to operate grinder.
  Hold tool at main housing, and use auxiliary handle on top/side.
 6. Apply the Carving Disc to the work material, allowing the tool to operate at full speed.
  ВНИМАНИЕ! ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НА СЕРИОЗНИ
  ТРАВМА:
  Cut by pulling the saw back towards you, not pushing away from you.
 7. Do not use excessive pressure or force the Carving Disc into the workpiece. If the tool bogs down, use lighter pressure. Allow the tool to do the work.
 8. Periodically remove sawdust and wood shavings from around and under the grinder’s on/off switch to prevent buildup of debris and ensure safe switch operation.
 9. ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИИ, СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕ:
  Изключете инструмента.
  ВНИМАНИЕ! ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НА СЕРИОЗНО НАРАЗЯВАНЕ: Allow the tool to come to a complete stop before setting it down. Unplug the tool. Remove the Carving
  Disc from the grinder, replace center plug to hold the Carving Disc assembly together, then store the Disc indoors out of children’s reach.

поддръжка


ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЕРИОЗНА ТРАВМА ОТ АВАРИЙНА ОПЕРАЦИЯ:
Make sure that the Power Switch/Trigger of the power tool is in the off-position and unplug the tool from its electrical outlet before performing any procedure in this section.

For optimum performance, periodically sharpen the saw chain:

a. Wear heavy-duty work gloves and remove the Carving Disc from the power tool.
b. Replace the center plug supplied with the accessory to hold the Carving Disc assembly together.
c. Hold the Disc assembly in one hand and sharpen the saw chain blades using a standard 1/8″ or 5/32″ chainsaw file.
d. Reinstall the Carving Disc or store indoors out of children’s reach.

Запишете сериен номер тук:

Забележка: Ако продуктът няма сериен номер, вместо това запишете месеца и годината на покупката.
Забележка: Някои части са изброени и показани само за илюстрация и не се предлагат поотделно като резервни части. Частите може да не са взаимозаменяеми. Посочете UPC номер при поръчка:

26677 Agoura Road • Калабасас, Калифорния 91302 • 1-888-866-5797

За технически въпроси, моля, обадете се на 1-888-866-5797

Документи / Ресурси

Bauer 2061A-C35 Wood Carving Disc [pdf] Ръководство на собственика
2061A-C35 Wood Carving Disc, 2061A-C35, Wood Carving Disc

Препратки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.