Ръководство за потребителя на безжични слушалки Ailun-E5

Работа в прогрес

Безжични слушалки Ailun-E5

HNN

L
L

8*3&-&44&”3#6%4 64&3.”/6″-
„JMVO&

1SPEVDU * OGPSNBUJPO

8JSFMFTTFBSCVET $IBSHJOHDBTF -&%JOEJDBUPS 8IJUF

L

R

RL

5ZQF$DIBSHJOHQPSU

1MFBTFSFBEUIJTNBOVBMDBSFGVMMZCFGPSFVTFBOELFFQJUGPSGVUVSFSFGFSFODF

.'#CVUUPO

.VMUJGVODUJPOCVUUPO

4VCNJDSPQIPOF

„OTXFS&OEDBMM

R

1MBZ1BVTF

1SFWJPVTTPOH/FYUTPOH

.JDSPQIPOF

$IBSHJOHQPJOUT

1BDLJOH-JTU

$IBSHJOH$BTF 5ZQF$$BCMF

RL

8JSFMFTT&BSCVET
8*3&-&44&”3#6%4 64&3.”/6″”JMVO&

4.

-

4.-&BSUJQTQBJST

1MFBTFSFBEUIJTNBOVBMDBSFGVMMZCFGPSFVTFBOELFFQJUGPSGVUVSFSFGFSFODF
.BOVBM

5JQ5IFFBSUJQTJONFEJVNTJ[FIBWFCFFOJOTUBMMFEPOUIF FBSCVETJOBEWBODF

*NQPSUBOU3FNJOEFS
*NQPSUBOU3FNJOEFS
1MFBTFUBLFUIFGPMMPXJOHTUFQTCFGPSFVTJOHUIFFBSCVET GPSUIFSTUUJNF 4UFQ1FFMPUIFCMVFJOTVMBUJOHMNTPOUIFDIBSHJOH DPOUBDUTPGUIFFBSCVET

4UFQ1VUUIFFBSCVETCBDLJOUPUIFDIBSHJOHDBTF

LR
4UFQ$-04&5)&-*%BOEMFUUIFFBSCVETDIBSHFGPS BCPVUNJOVUFT

L

R

8FBSJOH
$IPPTFBQBJSPGFBSCVETUIBUUZPVSFBST

L

M

S

*OTFSUUIFFBSCVEJOUPZPVSFBSBOESPUBUFJUCBDLXBSE UPUDPNGPSUBCMZ

1PXFS0O
„VUPNBUJDPQFSBUJPO 0QFOUIFDIBSHJOHDBTFBOEUBLFUIFFBSCVE T
USP

3FEBOEXIJUFMJHIUTPOBUUIF

R

TBNFUJNFGPSTFDPOE

7PJDFBTTJTUBOU
5ISFFDMJDL-3FBSCVE.'#
3FMFBTFZPVSOHFSUPBDUJWBUF ZPVSWPJDFBTTJTUBOU 5IFDPSSFTQPOEJOHWPJDFBTTJTUBOUTDSFFOQPQTVQ
BOE ZPVDBOFBTJMZFYFDVUFDPNNBOET

.BOVBMPQFSBUJPO 8IFOUIFFBSCVEJTJOQPXFSPTUBUVT
QMFBTFUPVDI BOEIPMEUIFUPVDICVUUPOPOUIFMFGUSJHIUFBSCVEGPS TFDPOETUPQPXFSPO:PVXJMMIFBSBWPJDFQSPNQUPG 1PXFSPOGSPNUIFFBSCVE
UIFOUIFSFEBOEXIJUF MJHIUTPOUIFFBSCVETXJMMCF0/GPSTFDPOEBUUIF TBNFUJNF

3FEBOEXIJUFMJHIUTPOBUUIF

R

TBNFUJNFGPSTFDPOE

)PXTUIFXFBUIFS /FYUTPOH4FUBMBSNSFNJOEFST

/PUF 8IFOUIFFBSCVETBSFCFJOHDIBSHFEJOUIFDIBSHJOHDBTFBOEUIFDBTFJTPVUPG QPXFS
UIFFBSCVETXJMMUVSOPOBVUPNBUJDBMMZ

1BJSJOH

R Ailun-E5
Айлун-Е5

5VSOPOZPVSQIPOFT#MVFUPPUI 0QFOUIFDIBSHJOHDBTFBOEUBLFPVUUIFFBSCVET 4FMFDU”JMVO&QBJSJOH
QBJSJOHUIFQSJNBSZFBSCVESFEBOE XIJUFMJHIUTBMUFSOBUFMZBTI
UIFTFDPOEBSZFBSCVEXIJUFMJHIU BTIFTPODFJO4
QBJSJOHTVDDFTTCFFQ$POOFDUFE

L

R

3FNJOEFS &BSCVET5VSO0OXJMMQBJS-BOE3FBSCVETBVUPNBUJDBMMZ
-3QBJSJOHTVDFTTGVMXJMMQSPNQUWPJDF%JOH%POH *GUIFFBSCVEIBTCFFODPOOFDUFEUPUIFNPCJMFQIPOF
UIF FBSCVEXJMMCFDPOOFDUFEUPUIFNPCJMFQIPOFSTUXIFOUIF FBSCVEJTUVSOFEPO*GUIFDPOOFDUJPOGBJMT
JUXJMMBVUPNBUJDBMMZ FOUFSUIFNPCJMFQIPOFQBJSJOHTUBUF 8IFOQBJSJOH
UIFQSJNBSZFBSCVESFEBOEXIJUFMJHIUT BMUFSOBUFMZBTI
UIFTFDPOEBSZFBSCVEXIJUFMJHIUBTIFTPODF JO4
QBJSJOHTVDDFTTCFFQ$POOFDUFE

Webсайт: www.ailun.com Имейл:[имейл защитен]
%FTJHOFECZ”JMVO

*ODPNJOH$BMM
„OTXFSIBOHVQBDBMM $MJDLUIF.'#CVUUPOPOUIF-PS3FBSCVE
UIFUPOF %V

13288888888
-

3

3FKFDUBDBMM -POHQSFTTUIF.'#CVUUPOPOUIF-PS3FBSCVEGPS TFDPOET
UIFUPOF%V JOUIFJODPNJOHDBMMTUBUF

-

3

Дълго натискане 2s

.VTJD
1MBZ1BVTF1SFWJPVT/FYUTPOH 1BVTFQMBZ$MJDLUIF.’#CVUUPOPOUIF-PS3FBSCVE TPNFQIPOFTOFFEUPUVSOPOUIF.FEJBQMBZFS
1SFWJPVTTPOH%PVCMFDMJDLUIFMFGUFBSCVE.'#CVUUPO JGZPVPOMZVTFUIFMFGUFBSCVE
UIFFBSCVEDBOPOMZQMBZ UIFQSFWJPVTTPOH
/FYUTPOH%PVCMFDMJDLUIFSJHIUFBSCVE.'#CVUUPO JG POMZUIFSJHIUFBSCVEJTVTFE
UIFFBSCVEDBOPOMZQMBZ UIFOFYUTPOH

LR
Y0OFDMJDL $MJDLUIF-PS3FBSCVE.'#CVUUPO
L
Y%PVCMFDMJDL %PVCMFDMJDLUIFMFGUFBSCVE.'#CVUUPO
R
Y%PVCMFDMJDL %PVCMFDMJDLUIFSJHIUFBSCVE.'#CVUUPO
$BVUJPOT *GNVTJDJTQMBZJOHXIFOZPVDBMM
UIFFBSCVEXJMM BVUPNBUJDBMMZQMBZNVTJDBGUFSUIFDBMMFOET *GUIFWPJDFBTTJTUBOUJTVTFE
UIFNVTJDXJMMCFQBVTFE

$IBSHJOH
*OTFSUPOFFOEPGUIFBEBQUFEEBUBDBCMFJOUPUIFDIBSHJOH QPSUPGUIFDIBSHJOHDPNQBSUNFOU
BOEDPOOFDUUIFPUIFS FOEUPUIFDPNQVUFSBEBQUFSNPCJMFQPXFSTVQQMZGPS DIBSHJOH

$IBSHF$IBSHJOH$BTF .FUIPE .FUIPE

-&%JOEJDBUPS 8IJUF

$IBSHJOHUIF$BTF-&%*OEJDBUPST
$IBSHJOHTUBUVTPGUIFDIBSHJOHDBTFUIF-&%XIJUFMJHIU PGUIFDIBSHJOHDPNQBSUNFOUBTIFT
BOEXIFOGVMMZ DIBSHFEUIFXIJUFMJHIUBMXBZTPO $IBSHJOHDBTFMPXCBUUFSZTUBUFXIFOUIFSTU-&%MJHIU IBTQPXFSSFNBJOJOH
BOEXIFOUIFXIJUFMJHIU BTIFTPODFQFSTFDPOE
JUOFFETUPCFDIBSHFEJOUJNF

5IFTFDPOEMBNQ
5IFSTUMBNQ

5IFUISFFMBNQ
5IFGPVSUIMBNQ

5IFSTU-&%XIJUFJOEJDBUPSBTIFT 5IFTFDPOE-&%XIJUFJOEJDBUPSBTIFT 5IFUIJSE-&%XIJUFJOEJDBUPSBTIFT 5IFGPSUI-&%XIJUFJOEJDBUPSBTIFT 'PJUUPFJOEJDBUPSBTIFT 'PJUUPFJOEJDBUPSBTIFT 'PJUUPFJOEJDBUPSBTIFT 'PJUUPFJOEJDBUPSBTIFT 0IFUIJSE-&%XIJUFJOEJDBUPSBTIFT

$IBSHJOHTUBUFFBSCVESFEMJHIUJTBMXBZTPO
UIFSFEMJHIU HPFTPBGUFSBGVMMDIBSHF -PXCBUUFSZTUBUVTSFEMJHIUBTIFTNTPONTP TFDPOETBDZDMF
PODFQFSNJOVUFWPJDFQSPNQU1MFBTF DIBSHF

-&%*OEJDBUPSLFFQ3FE 3FEMJHIU0”

1PXFS0
.BOVBMPQFSBUJPO 5BQBOEIPMEUIFUPVDICVUUPOPOUIFMFGUSJHIUFBSCVE GPSTFDPOET „GUFSUIFFBSCVETBSFDMPTFE
QVUUIFNCBDLJOUIFDIBSHJOH DBTFBOEDMPTFUIFDPWFS

„VUPNBUJDPQFSBUJPO 1VUUIFFBSCVE Т
CBDLJOUPUIFDIBSHJOHDBTFBOEDMPTF UIFDBTF &BSCVE T
BVUPNBUJDBMMZUVSOTP BOEFOUFSTDIBSHJOH NPEF

L

R

3FTFUUIFFBSCVETDMFBSBMMQBJSJOHJOGPSNBUJPOPOUIFFBSCVET
5VSOPUIFFBSCVETBOEIPMEUIFUPVDICVUUPOTPGUIFMFGU BOESJHIUFBSCVETGPSTFDPOE

4QFDJDBUJPOT

.PEFM

„JMVO&

#MVFUPPUI7FSTJPO

7

#BUUFSZ $IBSHJOH5JNF

N”I FBDIFBSCVE
N”I DIBSHJOHDBTF
„QQSPYJNBUFMZIPVS FBSCVET
IPVST DIBSHJOHDBTF

*OQVU

7 "

1MBZUJNF WBSJFTCZ WPMVNFMFWFMBOEDPOUFOU

IPVST 6QUPIPVST XJUIUIFDIBSHJOHDBTF

#MVFUPPUI3BOHF

НГУ

'SFRVFODZSBOHF

)[_,)[

4FOTJUJWJUZ

pE#

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приеме всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. Всякакви промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването. ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: — Преориентиране или преместване на приемащия антена. — Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. — Свържете оборудването в контакт на различна верига
от това, към което е свързан приемникът.
— Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ. Устройството е оценено да отговаря на общото изискване за излагане на радиочестоти. Устройството може да се използва в преносимо състояние на експозиция без ограничение FCC ID: $.,(

Документи / Ресурси

Безжични слушалки Ailun Ailun-E5 [pdf] Ръководство на потребителя
E5, 2A4KI-E5, 2A4KIE5, Ailun-E5 безжични слушалки, безжични слушалки, слушалки

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.