HoMedics PGM-1000-AU Pro Masaj Tabancası Təlimat Kitabı

Pro Massager Təlimat Kitabı və Zəmanət MəlumatıPGM-1000-AU 1 illik məhdud zəmanət İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL BÜTÜN TƏLİMATLARI OXUYUN. BU TƏLİMATLARI GƏLƏCƏK İSTİFADƏ ÜÇÜN SAXLAYIN. ƏHƏMİYYƏTLİ TƏHLÜKƏSİZLİKLƏR: BU CİHAZDAN 16 YAŞDAN VƏ YUXARI UŞAQLAR VƏ FİZİKİ, HESSİ VƏ ƏQLİ QABİLİYYƏTLƏRİ AZALMIŞ VƏ YA TƏCRÜBƏSİ OLMAYAN ŞƏXSLER TƏRƏFİNDƏN İSTİFADƏ EDİLƏ BİLƏR...