Əl toxunuşlu CVIZ-LT143 LED saat istifadəçi təlimatı

Əl toxunuşlu CVIZ-LT143 LED İzləmə İstifadəçi Təlimatı Ekranı: Qapalı vəziyyətdə, LED ekranına başlamaq üçün saatın ekranını barmaqla cüt vurun. LED cari vaxtı yüngülləşdirir. LED cari Saat vəziyyətində davamlı olaraq yanıb sönür və Dəqiqə mövqeyinə qədər saat yönündə yanıb sönür. Vaxt ayarı: AÇIQ vəziyyətində, ekranı beş saniyə saxlayın, LED sürətlə yanıb sönür [...]