HomeMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Hava Kompressiyası Dartıcı Mat Təlimat Təlimatları

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat istifadəçi təlimatı elektrik şokunun, yanıqların və xəsarətlərin qarşısını almaq üçün ehtiyat tədbirləri də daxil olmaqla, döşəkdən istifadə üçün vacib təhlükəsizlik təlimatlarını təqdim edir. Təlimat həmçinin istifadəçilərə döşəyi yalnız təyinatı üzrə istifadə etməyi və HoMedics tərəfindən tövsiyə edilməyən qoşmalardan istifadə etməməyi tövsiyə edir. İstifadəçilər üçün istifadə etməzdən əvvəl bütün təlimatları oxuması və hava dəliklərini tüydən və tükdən təmizləmək vacibdir. Bu məhsul tibbi istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.