Mous A448 Simsiz Doldurma Təlimat Kitabı

Bu təlimat kitabçası ilə A448 Simsiz Doldurma Maşın Havalandırma Qurğusu və ya A472 Simsiz Doldurma Emiş Quraşdırma qurğusundan təhlükəsiz və düzgün istifadəni təmin edin. Ən yaxşı doldurma performansı üçün cihazınızı necə istifadə edəcəyinizi və quracağınızı öyrənin. A448, A471 və A472 daxil olmaqla müxtəlif cihaz modelləri ilə uyğun gəlir. FCC ID: 2AN72-A448 və IC: 26279-A448.