SloanLED 100L1 24 VDC Enerji Təchizatı Quraşdırma Təlimatı

100L1 24 VDC Enerji Təchizatı Quraşdırma Təlimatı 1. Tələb olunan alətlər: Naqil soyucular, qazma və tornavida. 2. Tələb olunan ləvazimatlar: Enerji təchizatı üçün boru və elektrik korpusu (əgər qoruyucu nominal materialdan hazırlanmış lövhədə yerləşdirilməyibsə), #8 tava başlı vintlər, UL siyahısında olan PLTC kabeli, UL siyahısına daxil edilmiş elektrik naqili birləşdiriciləri (məsələn, məftil qozları), silikon . Avropa: Elektrik…