Honeywell loqosu3.5 Kub Fut Sinə Dondurucu
İstifadəçi kitabçası
İstifadə etməzdən əvvəl bu təlimatları oxuyun və saxlayın
H35CFW

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer

TƏHLÜKƏSİZLİK XƏBƏRDARLIQLARI

1.1 Xəbərdarlıq

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning XƏBƏRDARLIQ: yanğın / yanan materiallar təhlükəsi
Bu cihaz məişət, qeyri-pərakəndə tətbiqlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub.
Bu cihaz, onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən icazə alınmadıqda, fiziki, hissiyyat və ya əqli imkanları zəif olan şəxslərin (uşaqlar da daxil olmaqla) istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Uşaqların cihazla oynamamasını təmin etmək üçün onlara nəzarət edilməlidir.
Təchizat şnuruna ziyan dəydikdə, təhlükə yaranmaması üçün istehsalçı, onun xidmət agenti və ya oxşar ixtisaslı şəxslər tərəfindən dəyişdirilməlidir.
Cihazı istifadə etdikdən sonra və istifadəçiyə texniki qulluq göstərməzdən əvvəl elektrik şəbəkəsindən çıxarmaq lazımdır.
Bu cihazda aerozol qutuları kimi partlayıcı maddələri SAXLAMAYIN.
DO NOT use extension cords or ungrounded (two prongs) adapters.
XƏBƏRDARLIQ: Cihaz korpusunda və ya quraşdırılmış strukturda havalandırma deliklərini maneə törətmədən saxlayın.
XƏBƏRDARLIQ: Defrost prosesini sürətləndirmək üçün istehsalçı tərəfindən tövsiyə edilənlərdən başqa mexaniki cihazlar və ya digər vasitələrdən istifadə etməyin.
XƏBƏRDARLIQ: Soyuducu dövranına zərər verməyin.
XƏBƏRDARLIQ: İstehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan tipdə olmadıqda, cihazın qida saxlama bölmələrində elektrik cihazlarından istifadə etməyin.
WARNING: This freezer uses flammable blowing gas and refrigerant. Please dispose of according to local regulators.
XƏBƏRDARLIQ: Cihazı yerləşdirərkən təchizatı kabelinin sıxılmadığını və zədələnmədiyini və təlimatlara uyğun yerləşdirildiyinə əmin olun.
XƏBƏRDARLIQ: Cihazın arxasında birdən çox portativ priz və ya portativ enerji mənbəyi tapmayın.
DANGER: Risk of child entrapment. Before disposing of your old freezer:

 • Qapıları götür.
 • Rəfləri yerində qoyun ki, uşaqlar asanlıqla içəri girməsinlər.

The freezer must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of the accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. To prevent damage to the environment or any other harm, when the appliance is scrapped, please keep it away from any fire source.
EN standartı üçün: Bu cihaz 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və fiziki həssaslıq və ya əqli qabiliyyəti zəif olan şəxslər tərəfindən istifadə oluna bilər, əgər onlara cihazın təhlükəsiz şəkildə istifadəsi ilə bağlı təlimat verilibsə və yaranan təhlükələri başa düşsünlər. Uşaqlar cihazla oynamamalıdır. Təmizləmə və istifadəçi baxımı nəzarətsiz uşaqlar tərəfindən aparılmamalıdır. 3 yaşdan 8 yaşa qədər uşaqlara soyuducu cihazları yükləmək və boşaltmaq icazəsi verilir.

1.2 Electricity Related Warnings

 • Dondurucunu ayırarkən elektrik kabelini çəkməyin. Zəhmət olmasa fişi möhkəm tutun və birbaşa prizdən çıxarın.
 • Do not damage the power cord under any condition, do not use it when the power cord is damaged or the plug is worn.
 • Replace worn or damaged power cords in manufacturer-authorized maintenance stations.
 • Yanğının qarşısını almaq üçün elektrik fişini rozetka ilə möhkəm təmasda saxlamaq lazımdır. Elektrik rozetkasının torpaqlama elektrodunun etibarlı torpaqlama xətti ilə təchiz olunduğundan əmin olun.
 • In case of a gas leak, please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows. Do not unplug the freezer and other electrical appliances since that spark may cause a fire.
 • To ensure safety, it is not recommended to place regulators, rice cookers, microwave ovens, and other appliances on the top of the freezer, unless recommended by the manufacturer.

1.3 Related Warnings for Use 

 • Dondurucunu özbaşına sökməyin və ya yenidən qurmayın, soyuducu dövrəsinə zərər verməyin. Cihazın təmiri bir mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır.
 • Zədələnmiş elektrik kabeli təhlükənin qarşısını almaq üçün istehsalçı, onun texniki xidmət şöbəsi və ya müvafiq mütəxəssislər tərəfindən dəyişdirilməlidir.
 • To prevent injury, do not put your hand between the freezer doors and body. Please be gentle when opening the door to avoid falling items.
 • To avoid frostbite, do not handle food or containers, especially metal, with wet hands in the freezing chamber when the freezer is running.
 • Do not allow children to enter or climb the freezer to prevent entrapment or injury.
 • Do not spray, wash, or put the freezer in moist places or places where it can be easily splashed with water to protect the electrical insulation properties.
 • Do not place heavy objects on the top of the appliance. Objects may fall when opening the door and may cause accidental injury.
 • Zəhmət olmasa, elektrik kəsilməsi və ya təmizlik zamanı fişini çıxarın. Ardıcıl işə düşmə nəticəsində kompressorun zədələnməsinin qarşısını almaq üçün dondurucunu beş dəqiqə ərzində enerji təchizatına qoşmayın.

1.4 Warnings Related to Placing Items

 • Do not put flammable, explosive, volatile, and highly corrosive items in the freezer to prevent damage to the product or fires.
 • Yanğının qarşısını almaq üçün dondurucunun yanına yanan əşyalar qoymayın.
 • According to national standards, household freezers should not be used for other purposes, such as the storage of blood, drugs, or biological products.
 • Do not place items such as bottled or sealed containers of fluid such as bottled beers and beverages in the freezer.

1.5 Warnings for Energy

 • The freezer might not operate consistently when sited for an extended period of time below the range of temperatures that it is designed to withstand.
 • Do not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for any kind of food and commercially quick-frozen food in the freezer.
 • A rise in the temperature of the frozen food during maintenance or cleaning could shorten the storage life.

1.6 Warnings Related to Disposal

The freezer’s refrigerant and cyclopentane foam materials are combustible materials. Discarded freezers should be isolated from fire sources and can not be burned. Please transfer the freezer to qualified professional recycling companies for processing to avoid damage to the environment or other hazards.
Please remove the door of the freezer and shelves to prevent children from entering and playing in the freezer.

Bu məhsulun düzgün atılması:
Çöp qutusu nişanıThis marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. Contact the retailer as many will take them back for recycling.

PROPER USE OF FREEZER

2.1 Names of Components

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Names of ComponentsThe freezing speed of the product is related to the amount and temperature of contents stored in the freezer. The thermostat should be adjusted to maximum gear 24 hours before placing room temperature contents into the freezer. If contents are added to the freezer at room temperature prepare ice for cold storage. The large food should be divided into small pieces for better freezing.
Qeyd: It is recommended to grease the hinge of the freezer regularly to extend the life of the hinge.

2.2 Temperatur Nəzarəti

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - Temperature ControlConnect the freezer to the power supply and the green power indicator light will shine.
The interior temperature of the freezer is adjusted through the thermostat knob.
Rotate the knob clockwise to adjust.

2.3 Yerləşdirmə

 • Before using the freezer, remove all packaging materials including bottom cushions, foam pads, and tape inside, and tear off the protective film on the door and the freezer body.
 • The freezer should be placed in a well-ventilated indoor place on the ground that is flat and sturdy.
 • Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulation.
 • Please leave at least 70 cm of space above the freezer, and 20 cm from both sides and backside to facilitate heat dissipation.

2.4 Start to Use

 • The freezer must stand for half an hour before connecting power when it is first started.
 • Run the freezer for 2 to 3 hours, or 4+ hours in the summer, before loading fresh or frozen food.

2.5 Energy Saving Tips

 • Cihaz, istilik istehsal edən cihazlardan və ya istilik kanallarından uzaq və birbaşa günəş işığı olmayan yerdə, otağın ən sərin yerində olmalıdır.
 • Cihaza qoymadan əvvəl isti qidaları otaq temperaturuna qədər soyudun.
  Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Food that freezes too slowly may lose quality or spoil.
 • Qidaları düzgün şəkildə bükməyinizə əmin olun və cihazın içərisində şaxta yığılmasını azaltmaq üçün qabları cihaza yerləşdirməzdən əvvəl quru silin.
 • Do not line the storage bin with aluminum foil, wax paper, or paper towels.
  Astarlar soyuq hava sirkulyasiyasına mane olur, bu da cihazın səmərəliliyini azaldır.
 • Qapı açıqlıqlarını və genişləndirilmiş axtarışları azaltmaq üçün yeməyi təşkil edin və etiketləyin. Bir dəfəyə ehtiyac duyduğunuz qədər əşyanı götürün və mümkün qədər tez qapını bağlayın.

MAINTENANCE OF FREEZER

3.1 Təmizlik

 • Clean dust behind the freezer and on the ground to improve the cooling effect and energy saving.
 • Heç bir zibil olmadığından əmin olmaq üçün mütəmadi olaraq qapı contasını yoxlayın. Qapı contasını yumşaq parça ilə təmizləyin dampsabunlu su və ya seyreltilmiş yuyucu vasitə ilə yuyun.
 • Clean the interior of the freezer regularly to avoid odor.
 • Please turn off the power before cleaning the interior, and remove all food, shelves, drawers, etc.
 • Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the freezer, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After
  cleaning, open the door, and let it dry naturally before turning on the power.
 • For areas that are difficult to clean (such as narrow gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. to ensure no contaminants or
  bacteria accumulate in these areas.
 • Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the freezer or contaminate food.
 • Səbətləri yumşaq bir parça ilə təmizləyin dampened with soapy water or diluted detergent. Then rinse with water and dry with a soft cloth or naturally.
 • Dondurucunun xarici səthini yumşaq bir parça ilə silin dampsabunlu su, yuyucu və s. ilə yuyun və sonra qurudun.
 • Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpaste), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the cooler surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
 • Təmizləmə zamanı qısaqapanma və ya elektrik izolyasiyasına zərər verməmək üçün birbaşa su və ya digər mayelərlə yaxalamayın.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Zəhmət olmasa, buzunu əritmək və təmizləmək üçün dondurucunu elektrik şəbəkəsindən ayırın.

3.2 Dondurma

 • Manually defrost the freezer. Disconnect the plug from the wall socket, open the door and remove all contents and shelving baskets before defrosting. open the outflow hole and drainage hole (and place the water container at the outflow hole); It is recommended to remove the frost with a plastic scraper or let the temperature rise naturally until the frost melts. Then wipe away the remaining ice and water, and plug in the freezer.

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warningİstehsalçı tərəfindən tövsiyə olunanlar istisna olmaqla, ərimə prosesini sürətləndirmək üçün digər mexaniki cihazlardan və ya digər vasitələrdən istifadə etməyin.
Soyuducu dövranına zərər verməyin.

3.3 Stop Using
Power failure: Food can usually be preserved for a couple of hours in case of power failure. It is recommended to reduce the frequency of opening the door and to not put fresh food into the freezer.
Long-time nonuse: Please unplug the unused freezer for cleaning. Keep the door open to avoid odor.
Moving: Do not turn upside down or shake the freezer, the carrying angle can not be greater than 45°.
Bu qurğunu hərəkət etdirərkən qapını və menteşəni tutmayın.
Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer - warning Continuous operation is recommended when the freezer is started. To prevent affecting the freezer’s service life, please do not stop the freezer under normal circumstances.

GİDERME

Əməliyyatda Ensure the freezer is plugged in and connected to power Check that the voltage is not low The temperature control knob is not set to “OFF”
iy Thoroughly clean the interior of the freezer.
Kompressorun uzun müddət işləməsi Do not overload the freezer
Do not put hot contents in the freezer
Do not open doors too frequently
Note that it is normal that the freezer operates for a longer time in summer when the ambient temperature is higher
Dondurucunun qapısı düzgün bağlana bilməz Check for any items blocking the freezer door or unbalanced placement of items.
Yüksək səslər Dondurucunun düz və sabit bir səthdə oturduğundan əmin olun
Ensure that the freezer accessories are properly placed
Qapının açılmasında müvəqqəti çətinlik Pressure differences between the inside and outside of the freezer may result in transient difficulty in the door opening.
Freezer Enclosure Heat Condensation The freezer enclosure may emit heat during operation, especially in summer, caused by the radiation of the condenser; this is normal.
Condensation may be detected on the exterior surface and door seals of the freezer when humidity is high; this is normal.
Hava axını səsi Buzz Clatter Kompressor işə salındıqda və ya sönəndə vızıltı səsinə səbəb ola bilər.
The solenoid valve or electric switch valve may create a clattering sound that is normal and does not affect the operation.

Əgər siz məhsulu qaytarmaq və ya dəyişdirmək istəyirsinizsə, onun alındığı mağaza ilə əlaqə saxlayın (alış fakturasını gətirməyi unutmayın). Məhsulunuzun təmirə ehtiyacı varsa, e-poçt və ya telefon vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlayın.

Honeywell loqosuBHRS Group, MMC
585 prospekt küç.
Lakewood, NJ 08701
Müştəri Xidmətləri Tel: 1-800-604-0295
Müştəri Xidmətləri E-poçtu: [e-poçt qorunur]
WebSayt: honeywellcoolingappliances.com 

©2021 BHRS Group, MMC. Bütün hüquqlar qorunur.
The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell International Inc. and makes no representations or warranties with respect to this product. This product is manufactured by BHRS Group, LLC.
ÇİN İSTEHSALI  

Sənədlər / Resurslar

Honeywell H35CFW 3.5 Cubic Feet Chest Freezer [pdf] İstifadəçi Təlimatı
H35CFW, 3.5 Cubic Feet Chest Freezer, Feet Chest Freezer, Chest Freezer, H35CFW, Freezer

References

Şərh yaz

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.