HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat Instruksiehandleiding

Die HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat gebruikershandleiding verskaf belangrike veiligheidsinstruksies vir die gebruik van die mat, insluitend voorsorgmaatreëls om elektriese skok, brandwonde en beserings te voorkom. Die handleiding raai gebruikers ook aan om die mat net vir sy beoogde doel te gebruik en om nie aanhegsels te gebruik wat nie deur HoMedics aanbeveel word nie. Dit is belangrik dat gebruikers alle instruksies lees voor gebruik en om die lugopeninge vry van pluis en hare te hou. Hierdie produk is nie bedoel vir mediese gebruik nie.