Kaadas RX-C01 Touchpad Smart Deadbolt Gebruikershandleiding
Kaadas RX-C01 Touchpad Smart Deadbolt

FCC Let op.

Hierdie toestel voldoen aan deel 15 van die FCC-reëls. Die werking is onderhewig aan die volgende twee
voorwaardes:

  1. Hierdie toestel mag nie skadelike steuring veroorsaak nie, en
  2. hierdie toestel moet enige ontvangste steuring aanvaar, insluitende steuring wat ongewenste werking kan veroorsaak.

Enige veranderinge of wysigings wat nie uitdruklik goedgekeur is deur die party wat verantwoordelik is vir nakoming nie, kan die gebruiker se mag om die toerusting te gebruik, ongeldig maak.

let wel: Hierdie toerusting is getoets en voldoen aan die limiete vir 'n Klas B digitale toestel, ingevolge deel 15 van die FCC-reëls. Hierdie perke is ontwerp om redelike beskerming te bied teen skadelike steuring in 'n residensiële installasie. Hierdie toerusting genereer gebruike en kan radiofrekwensie-energie uitstraal en, indien dit nie geïnstalleer en gebruik word volgens die instruksies nie, kan dit skadelike interferensie vir radiokommunikasie veroorsaak. Daar is egter geen waarborg dat steuring nie by 'n spesifieke installasie sal plaasvind nie. As hierdie toerusting skade aan radio- of televisieontvangs veroorsaak, wat bepaal kan word deur die toerusting aan en uit te skakel, word die gebruiker aangemoedig om die steuring reg te stel deur een of meer van die volgende maatreëls:

  • Rig of skuif die ontvangantenne weer.
  • Verhoog die skeiding tussen die toerusting en die ontvanger.
  • Verbind die toerusting in 'n aansluiting op 'n ander stroombaan as die waarop die ontvanger gekoppel is.
  • Raadpleeg die handelaar of 'n ervare radio- / TV-tegnikus vir hulp.

Die antenna van hierdie produk, onder normale gebruikstoestande, is minstens 20 cm weg van die liggaam van die gebruiker. Waarskuwingsverklaring aan die gebruiker vir die behoud van ten minste 20 cm of meer skeidingsafstand vanaf die antenna moet in die gebruikershandleiding ingesluit word. Dus, hierdie toestel word as 'n mobiele toestel geklassifiseer.

Pdf Editor 4.0.0.14 Toets weergawe- https://www.pixelplanet.com/de/pdfeditor/

 

Dokumente / Hulpbronne

Kaadas RX-C01 Touchpad Smart Deadbolt [pdf] Gebruikershandleiding
RXC01, 2AQY4-RXC01, 2AQY4RXC01, Touchpad Smart Deadbolt, RX-C01 Touchpad Smart Deadbolt

Los kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.